Curs utilizare SEAP pentru autoritati contractante

Curs utilizare SEAP pentru autoritati contractante

Cursul de utilizare SEAP este adresat atat utilizatorilor SEAP (Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice) cat si viitorilor utilizatori SEAP si are rolul de a usura modul de intelegere si de utilizare al sistemului in ceea ce priveste procedurile electronice de achizitii publice.

In cadrul acestui curs veti regăsi noutățile aduse în domeniul achizițiilor publice prin intermediul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice (clasice), a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii  și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor prin aplicarea acestora cât mai facilă în mediul on-line din cadrul S.E.A.P.
Cursul se adresează atât celor care sunt deja inițiați în domeniul achizițiilor publice cât și celor care descoperă abia acum tainele acestui domeniu.

Cursul de utilizare SEAP este focusat pe procedurile online si are aplicatii practice in care se simuleaza o sesiune reala de achizitie, astfel incat, o cumparare directa din catalogul online, organizarea unei licitatii electronice ca faza finala la o procedura offline, o cerere de oferta online sa devina extrem de familiare pentru dvs..

Printre noutăți veti regăsi:

  • inițiere/organizare/participare la procedurile noi de atribuire precum negocierea competitivă, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, procedura simplificată, procedura de atribuire pentru servicii sociale și a altor servicii specifice –  în funcție de modalitatea de desfășurare online/offline.
  • noile praguri aplicate procedurilor de atribuire organizate de către autoritățile contractante.
  • informări transmise de către autoritatea contractantă operatorilor economici participanți la procedura de atribuire respectivă, cu detaliere pentru fiecare etapă a procedurii în parte.
  • organizarea de către autoritatea contractantă a unei consultări de piață în vederea pregătirii achiziției publice, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică și pentru informarea operatorilor economici cu privire la viitoarea procedură.
  • implementarea documentului unic de achiziție european (DEAU), care este declarația pe proprie răspundere a operatorilor economici privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție în cadrul procedurii de achiziție publică la care participă – importanță și modalitate de completare atât de către autoritatea contractantă organizatoare de procedură de atribuire cât și de către operatorii economici care doresc să participe la procedura respectivă.
  • noile criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost – importanță, diferențiere față de cele din legislația anterioară, detaliere, modalitate de completare în cadrul documentației de atribuire de către autoritățile contractante/răspuns din partea operatorilor economici.
  • stabilirea de către autoritatea contractantă a strategiei de contractare care poate fi subiect de evaluare de către  A.N.A.P. împreună cu documentatia de atribuire, în vederea inițierii procedurii de atribuire.
  • elaborarea programului anual al achiziţiilor publice din cadrul strategiei anuale de achiziție publică stabilită la nivelul autorității contractante – modalitate de completare și de publicare în S.E.A.P., conform legii, a  extraselor din cadrul acestuia.

 

Studii de caz, discutii libere si solutii practice la problemele ridicate de participant.

 

Formularul Cererii de Inscriere la cursul de utilizare SEAP  este disponibil aici. 

 

SEO